Технологийн үйл явц

ico
 
Түүхий эдийг огтлох
 
1-р алхам
Алхам 2
Хэвлэх
 
 
 
Хэвлэх
 
Алхам 3
Алхам 4
Ирмэгүүдийг тайрах
 
 
 
Материал дахь модуляц
 
Алхам 5
Алхам 6
Cut The Slack
 
 
 
Velcro хайчлах
 
Алхам 7
Алхам 8
Velcro уян хатан оёдол
 
 
 
Байршлын уян харимхай
 
Алхам 9
Алхам 10
Бөглөх
 
 
 
Далайн хав
 
Алхам 11
Алхам 12
Даралтын туршилт
 
 
 
Снип
 
Алхам 13
Алхам 14
Хэминг
 
 
 
Hemming - Foid Velcro
 
Алхам 15
Алхам 16
Утсыг засах
 
 
 
Зүү илрүүлэх эсвэл илрүүлэх
 
Алхам 17
Алхам 18
Дахин даралтын туршилт
 
 
 
Сав баглаа боодол
 
Алхам 19
Алхам 20
Хадгалалтанд оруулах